SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Karlshamns Handbollförening
Fotboll

Ledarinformation Karlshamns HF

Tack för att du ställer upp som ledare i Karlshamns handboll. Det innebär en meningsfull fritid för många aktiva och förhoppningsvis också för dig själv. I detta häfte finns information som förhoppningsvis underlättar för dig som ledare.

 

Cuper

I början av säsongen äskas pengar till cuper av ungdomssektionen via mail till ungdom@karlshamnshandboll.se. Föreningen står generellt för anmälningsavgiften. Deltagarkort står spelarna för själva. Fundera på om ni vill samla in pengar under året till lagkassan. Föreningen står för kostnaden för ledarnas deltagarkort (mat och logi) för hårdförläggning (exempelvis skola). I de fall hårdförläggning ej erbjuds förs diskussion med styrelsen gällande eventuell ersättning. Väljs annat boendealternativ bekostar ledarna själva mellanskillnaden mellan valt alternativ och hårdförläggning.

 

Föräldrar

På hemsidan har ni en lagsida med möjlighet att kommunicera information till föräldrar. Vill ni kommunicera via andra kanaler gör ni det. Lagsidan på hemsidan ska dock som minst innehålla uppdaterade kontaktuppgifter till ledarna och aktuella träningstider. På föreningens hemsida finns föräldrainformation där det står skrivet vad som förväntas av föräldrar. Vi rekommenderar att från början ha en tydlig linje till föräldrar kring vad som krävs gällande skjuts, bemanning av fik och övrigt engagemang som krävs för att deras barn ska kunna spela handboll. I samband med föräldramöten vill gärna en representant från ungdomssektionen eller styrelsen delta. Maila ungdom@karlshamnshandboll.se när ni har planerat in datum för föräldramöte.

 

Hallbokning

Säsongsbokningarna görs av föreningen. Ändringar eller tilläggsbokningar under säsong görs direkt till info@karlshamn.se eller via kommunens servicecenter som nås på 0454 810 00. Viktigt att boka av tider ni inte använder.

 

Hemsida

Hemsidan www.karlshamnshandboll.se innehåller nödvändig information. Varje lag har även en lagsida som ska innehålla uppdaterade kontaktuppgifter till ledarna och aktuella träningstider. Ni har även möjlighet att kommunicera annan information via den. Se till att du har ett inlogg som ger dig möjlighet att redigera men som också krävs för att närvaroregistrera alla aktiviteter. Maila info@karlshamnshandboll.se om du behöver inloggningsuppgifter eller har frågor kring hemsidan.

 

SportAdmin

SportAdmin är det system föreningen använder för medlemshantering. Kontakta info@karlshamnshandboll.se för att få inloggningsuppgifter.

 

Körersättning 

Körersättning betalas ut i samband med tränarutbildning på annan ort. Ledare uppmanas att samåka i största möjliga mån.

 

Om seniorspelare har 50 km eller mer till träningen så tas frågan kring körersättning upp i styrelsen och beslut tas från fall till fall. Nytt beslut tas varje säsong för att se om det finns underlag i budget. Vid USM-spel gäller bränsleersättning, se under "USM" längre ner.                                  

 

Lagkassa

Lagkassorna finns med i föreningens bokföring och administreras av kassören med hela styrelsens insyn. Pengar från diverse aktiviteter som ska används till cuper etcetera ska sättas in på detta konto. Aktuellt belopp går att få via kassören.

 

Ledarträffar

Två gånger per säsong anordnar föreningen ledarträffar som vi vill att alla ledare närvarar på. På dessa utvecklar vi föreningens verksamhet och arbetar med aktuella frågor.

 

Matchspel

Alla lag förutom bolleken erbjuds olika typer av matchspel. Från det år spelarna fyller sju år (det år säsongen startar) anmäler man till seriespel i maj månad. Förbundet samordnar då sammandrag för Minihandboll i aktuell åldersgrupp där alla anmälda lag tar på sig att arrangera. Det går också att anmäla sig direkt till arrangerade förening under säsongen. Från att spelarna är tio år gamla arrangeras seriespel med matcher på helplan, ibland som enkelmatcher och ibland som sammandrag. Anmälan görs i maj månad och ungdomssektionen samlar in de olika lagens önskemål om serietillhörighet.

 

Material

Beställning av material görs till PG via telefon 0705 11 94 95. Var ute i god tid.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften faktureras direkt till medlemmarna. Du som ledare ser till att aktiva medlemmar finns registrerade i SportAdmin. Medlemsavgiften och intäkterna från kiosk/grill ska räcka till ungefär "halva" medlemmens årskostnad. Resterande del täcks av aktivitetsbidrag och sponsring.

 

Minibuss

Föreningen har en minibuss som kan bokas för matcher och cuper. Bussen återlämnas fulltankad. Bokning görs till info@karlshamnshandboll.se. Mer information finns HÄR.

 

Nya spelare

Nya spelare får prova på upp till fem gånger innan det är dags att betala medlemsavgift. När ni får nya spelare informerar ni föräldrarna om Föräldrainformationen och vart den återfinns på föreningens hemsida. Om spelaren vill fortsätta fyller de i ansökan om medlemsskap på hemsidan.

 

Nycklar och taggar

Taggar till kommunens anläggningar meddelar ni behov till info@karlshamnshandboll.se som meddelar kommunen. Efter klartecken kvitteras de sedan ut via serviccenter på rådhuset. Behöver ni nyckel till förrådet i Väggahallen mailar ni info@karlshamnshandboll.se då det är vårt eget system.

 

Närvaroregistrering

Alla aktiviteter ska närvaroregistreras i SportAdmins Ledarapp. Alla aktiviteter behöver därför läggas in i kalendern på lagets egen sida på hemsidan. I samband med aktiviteten registreras vilka spelare som är närvarande. Enklast görs detta via Ledarappen men det går också bra via hemsidan. Maila info@karlshamnshandboll.se om du behöver inloggningsuppgifter eller har frågor kring hemsidan.

 

Policydokument

Föreningens policys och vår Röda tråd med vår verksamhetsinriktning finns HÄR.

 
Reseersättning

Reseersättning betalas vid USM (se USM längre ner), till anställda som har det i sitt kontrakt samt till seniorspelare som har fått det beslutat av seniorsektionen. Seniorsektionen äskar om detta varje år i budgeten inför kommande säsong och den totala summan som avsätts ska vara synlig för medlemmarna.

 

Spelarutbildning

Spelarutbildning kallas de läger, en eller flera dagar, som anordnas av SDF (HF Syd) eller SHF (Svenska handbollförbundet). Inbjudan till dessa skickas ut av ovan arrangörer och bekostas fullt ut av respektive deltagare.

  

Sponsring

Sponsring ska generellt ske till föreningen om föreningens namn används. Sponsring till enstaka lag ska godkännas av föreningens marknadsansvariga för att inte krocka med föreningens intresse. Maila eventuella sponsringsförfrågningar till marknad@karlshamnshandboll.se alternativt fyll i sponsringsförfrågan som du hittar HÄR. Ekonomiska medel ska sättas in på lagkontot i föreningens bokföring. Föreningen har möjlighet att skicka faktura. Exempel på rimliga summor att söka sponsring för till enskilda lag är matchställ som kostar cirka 15 000 kr och vanligtvis sponsras av 2-4 sponsorer.

Föreningen är i stort behov av sponsorer. vid önskemål om att sponsra enskilda lag går 50% till det enskilda laget och 50% till föreningen. 100% går till medlemmarnas handbollsutövning!

 

Sportfiket och COOP-grillen

Alla aktiva medlemmar förutom de som tillhör bolleken ska bemanna fiket vid ett antal tillfällen under säsongen. Respektive lag får ett antal veckor under säsongen att bemanna och ansvarar själva för fördelningen. Grillen på COOP hanteras av grillgruppen. Mer information HÄR.

 

Träningstider

Träningstiderna fördelas i juni-augusti månad i samråd med alla lagen. Ändringar under säsongen för enstaka tider, görs av ledare via mail till info@karlshamn.se. För större ändringar kontaktas info@karlshamnshandboll.se.

 

USM

Lag som deltar i USM behöver vara beredda på att arrangera steg på hemmaplan. Underlag för arrangemang skickas ut till arrangerande lag, begär underlag genom att maila info@karlshamnshandboll.se. För lag som åker iväg på USM-steg bidrar föreningen med max 3 000 kr för boende. Ersättning för bränsle utbetalas till det antal bilar som krävs för att transportera spelarna, i första hand används föreningens minibuss om den är tillgänglig. Ledarna bokar själva boende och föreningen faktureras efter godkännande av kassör. Maila förslag till info@karlshamnshandboll.se. Samtliga kostnader ska redovisas med kvitton och utbetalas som "utlägg". Den reseräkning som ska fyllas i, och lämnas tillsammans med kvittot, hittar ni i dokumentbanken som finns HÄR.

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer